Sao không dùng lợi nhuận để tính toán mà lại dùng doanh số? Chẳng phải lợi nhuận mới đánh giá đúng về một doanh nghiệp?

Sao không dùng lợi nhuận để tính toán mà lại dùng doanh số? Chẳng phải lợi nhuận mới đánh giá đúng về một doanh nghiệp?
Điều này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên đây là một nhiệm vụ bất khả thi cho chúng tôi nếu phải xác định lợi nhuận của các thí sinh. Trong khi doanh số lại khá dễ dàng để đo lường, nên chúng tôi sử dụng doanh số như đơn vị đo lường chính. Bằng cách này, cuộc chơi sẽ diễn ra rất xuyên suốt. 
Và điều chắn chắn là tất cả thông tin về doanh số của bạn đều được bảo mật theo chính sách bảo mật của Haravan.com và Haravan.com chỉ biết được doanh số của bạn trong cuộc thi khi bạn cài đặt Ứng dụng “Khởi Nghiệp Thành Công cùng Intel” và tham gia cuộc thi.   TIN DÙNG BỞI HƠN 20.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.