Tôi có thể thay đổi ngành nghề hoặc thông tin dự thi của mình?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng bạn không thể thay đổi ngành nghề mình đăng ký tham dự cũng như thông tin của bạn. Một khi tham dự cuộc thi và bắt đầu cài Ứng dụng “Khởi Nghiệp Thành Công cùng Intel”, bạn sẽ được hỏi một số lựa chọn về ngành nghề và nhập thông tin cũng như đồng ý các điều khoản của chương trình. Đây là những thông tin dùng để đăng ký và xác nhận dự án/cửa hàng online/doanh nghiệp của bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang đăng ký tham dự ngành nghề Thời Trang & Trang Phục nhưng cạnh tranh không lại, bạn chuyển sang ngành Nghệ thuật, Trang sức & Thủ công mỹ nghệ vì thấy cạnh tranh ít hơn?