Tôi có thể dùng tên miền của tôi không?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Chắc chắn là được. Với hệ thống của Haravan.com, bạn sẽ có ngay một website, một cửa hàng online của chính mình ngay lập tức. Và bạn có thể gài tên miền của bạn bằng cách vào Cấu hình chung >> Tên miền để sửa đối. Tuy nhiên, hãy chú ý tên miền của bạn phải đăng ký sau ngày 28/3/2014 vì cuộc chơi hạn chế những doanh nghiệp, cửa hàng hay dự án đã xuất hiện trước cuộc thi 1 năm