Tôi có thể tìm kiếm thông tin, hướng dẫn, gợi ý từ đâu?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Hãy nhớ thường xuyên ghé thăm website www.haravan.com hoặc trang Học viện Haravan. Ngay tại trang web của cuộc thi www.haravan.com/khoinghiepthanhcong cũng thường xuyên có những thông tin cập nhật và hướng dẫn rất cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với các Mentor – những người thành danh trong ngành nghề của bạn hoặc những chuyên gia về Marketing, kỹ thuật… - và lắng nghe họ chia sẻ, hướng dẫn.