Để tham gia, tôi cần phải làm gì?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Việc tham gia vào cuộc thi khá dễ dàng. Bạn chỉ cần tạo một website ngay trên nền tảng cực kỳ mạnh mẽ của Haravan.com, bạn sẽ sở hữu ngay một website, một cửa hàng online của chính bạn. 
Sau đó, bạn cài đặt ứng dụng “Khởi Nghiệp Thành Công cùng Intel” và đồng ý điều khoản. Đó là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu hành trình khởi nghiệp của chính bạn.