Miễn phí sử dụng tính năng Khám phá sản phẩm trên Messenger

Tạo dựng kết nối & chủ động hỗ trợ khách sau giao hàng tránh đánh giá xấu bằng thư cảm ơn

Giới thiệu ứng dụng

Sử dụng Haravan để thu thập thông tin khách hàng sau khi mua hàng và tiếp cận với họ bằng QR code. Tặng mã giảm giá cho lần mua tiếp theo, chăm sóc và khảo sát trải nghiệm khách hàng vừa mua hàng. Thư cảm ơn sau khi khách hàng mua hàng cũng giúp tạo kết nối và chủ động hỗ trợ khách hàng sau giao hàng để tránh đánh giá xấu. Hãy sử dụng Haravan để tạo dựng kết nối và chăm sóc khách hàng sau giao hàng để đảm bảo trải nghiệm mua hàng tốt nhất cho khách hàng của bạn.