Miễn phí sử dụng tính năng Khám phá sản phẩm trên Messenger

Biến khách lạ thành khách quen, tăng doanh thu tại cửa hàng chỉ với QR code

Giới thiệu ứng dụng

Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho việc tăng doanh thu cửa hàng của bạn là sử dụng QR code. QR code giúp điều hướng khách hàng từ cửa hàng lên online, tăng tỷ lệ chuyển đổi tại cửa hàng và thu thập thông tin khách hàng để bạn có thể bán lại cho họ một cách hiệu quả hơn. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết cách sử dụng QR code và tăng doanh thu cho cửa hàng của bạn ngay hôm nay!