Miễn phí sử dụng tính năng Khám phá sản phẩm trên Messenger

Chuyển đổi khách hàng từ đơn sàn TMĐT bằng QR code

Giới thiệu ứng dụng

Bạn đang muốn tăng doanh thu của mình bằng cách chuyển đổi khách hàng từ đơn hàng trên sàn lên online? Hãy sử dụng QR code để giúp bạn điều hướng khách hàng và chủ động hỗ trợ sau bán hàng. QR code không chỉ giúp xây dựng niềm tin và tập khách hàng thân quen, mà còn giúp bạn tăng doanh thu bằng cách chuyển đổi khách hàng từ đơn sàn TMĐT. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết cách sử dụng QR code và thúc đẩy kinh doanh của bạn ngay hôm nay!