Kéo lại khách hàng cũ bằng chương trình khách hàng thân thiết gần giống TGDD

Giới thiệu ứng dụng

Sử dụng Haravan để xây dựng chiến dịch khách hàng thân thiết, với một số cấu hình gần giống với Thegioididong. Bạn có thể nhanh chóng triển khai chương trình khách hàng thân thiết của riêng mình, duy trì mối quan hệ và gắn kết khách hàng, gia tăng Life time value trên từng khách hàng. Haravan cũng cung cấp các công cụ phân tích số liệu để bạn có thể đánh giá hiệu quả của chiến dịch và điều chỉnh nếu cần thiết. Hãy sử dụng Haravan để tạo ra chiến dịch khách hàng thân thiết hấp dẫn và giúp kéo lại khách hàng cũ của bạn.