Miễn phí sử dụng tính năng Khám phá sản phẩm trên Messenger

Hỗ trợ khách hàng đa kênh, dễ dàng tra cứu lịch sử mua hàng để tối đa hoá tỷ lệ chốt đơn khi tư vấn bán hàng.

Giới thiệu ứng dụng

Bạn đang muốn tìm cách tối ưu hóa kênh tương tác với khách hàng của mình? Với Haravan, bạn có thể liên kết hồ sơ khách hàng tập trung đa kênh, giúp nhân sự dễ dàng tra cứu lịch sử mua hàng của khách hàng trước đó để cá nhân hoá tương tác với từng khách hàng. Với tính năng này, nếu khách hàng từng đặt đơn hàng qua website sau đó quay lại mua trên Facebook, chỉ cần cung cấp số điện thoại đã từng mua hàng và hệ thống Haravan sẽ tự động hiểu và đưa ra địa chỉ khách hàng đã sử dụng trước đó. Đây là cách đơn giản và hiệu quả để tối đa tỷ lệ chốt đơn trong khi tư vấn bán hàng. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết cách sử dụng Haravan và tận dụng tính năng này ngay hôm nay!