Miễn phí sử dụng tính năng Khám phá sản phẩm trên Messenger

Gửi tin cập nhật trạng thái đơn hàng tự động nâng tầm trải nghiệm khách hàng và giảm tỷ lệ chuyển hoàn.

Giới thiệu ứng dụng

Bạn mất nhiều chi phí để xử lý các đơn hàng bị hoàn trả vì trải nghiệm đặt - giao hàng chưa tốt. Khách hàng lo lắng khi không nắm được thông tin, quá trình vận chuyển đơn hàng của mình dẫn đến khả năng hủy - hoàn đơn tăng cao. Với chiến dịch thông báo đơn hàng giúp khách hàng nhận được tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng qua kênh: Facebook Messenger, ZNS, SMS tự động.