Launchpad Program & Accelerator - Google Developers

Launchpad Program & Accelerator - Google Developers

After two successful classes, we're excited to announce the next group of promising startups for the third class of Launchpad Accelerator. The startups from Brazil, India, Indonesia, and Mexico will be joined by developers from five additional countries: Argentina, Colombia, Philippines, Thailand and Vietnam.



TIN DÙNG BỞI HƠN 20.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.