Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng với giải pháp Mua trước, trả sau của Ree-Pay trên Haravan

  • Giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng lên đến 30%
  • Tăng sức mua và tần suất mua lên đến 50%
  • Tích hợp dịch vụ vào website miễn phí
  • 0% phí dịch vụ dành cho Nhà bán lẻ trong 6 tháng đầu tiên
Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng với giải pháp Mua trước, trả sau của Ree-Pay trên Haravan

Tích hợp miễn phí và được ưu đãi 0 đồng phí dịch vụ đặc quyền từ Ree-Pay & Haravan

Tích hợp miễn phí và được ưu đãi 0 đồng phí dịch vụ đặc quyền từ Ree-Pay & Haravan

Tích hợp Ree-Pay trên Haravan

  • Giảm tỷ lệ rời bỏ giỏ hàng

  • Tăng sức mua của khách hàng, tăng giá trị đơn hàng

  • Tăng 30% doanh thu chỉ sau 1 tháng tích hợp

  • Phí dịch vụ 0% trong vòng 6 tháng đầu

Tích hợp Ree-Pay trên Haravan

Đăng ký tích hợp phương thức Mua trước, trả sau từ Ree-Pay

Để lại thông tin tư vấn, đội ngũ Ree-Pay sẽ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối

Hoàn tất thông tin và nhận tư vấn ngay từ Haravan

Mua trước, trả sau được hoạt động như thế nào?

Mua trước, trả sau được hoạt động như thế nào?

Hướng dẫn thanh toán Mua trước, Trả sau qua Ree-Pay

Đồng hành cùng chủ shop tăng trưởng bán hàng online

Gia tăng doanh thu bằng phương thức Mua trước trả sau

Đồng hành cùng chủ shop tăng trưởng bán hàng online