Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng với giải pháp Mua trước, trả sau của Ree-Pay trên Haravan

  • Giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng lên đến 30%
  • Tăng sức mua và tần suất mua lên đến 50%
  • Tích hợp dịch vụ vào website miễn phí
  • 0% phí dịch vụ dành cho Nhà bán lẻ trong 6 tháng đầu tiên
Đăng ký ngay

*Dịch vụ đang tạm dừng đăng ký và kết nối

Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng với giải pháp Mua trước, trả sau của Ree-Pay trên Haravan

Tích hợp miễn phí và được ưu đãi 0 đồng phí dịch vụ đặc quyền từ Ree-Pay & Haravan

Tích hợp miễn phí và được ưu đãi 0 đồng phí dịch vụ đặc quyền từ Ree-Pay & Haravan

Tích hợp Ree-Pay trên Haravan

  • Giảm tỷ lệ rời bỏ giỏ hàng

  • Tăng sức mua của khách hàng, tăng giá trị đơn hàng

  • Tăng 30% doanh thu chỉ sau 1 tháng tích hợp

  • Phí dịch vụ 0% trong vòng 6 tháng đầu

Đăng ký ngay

*Dịch vụ đang tạm dừng đăng ký và kết nối

Tích hợp Ree-Pay trên Haravan

Mua trước, trả sau được hoạt động như thế nào?

Mua trước, trả sau được hoạt động như thế nào?

Hướng dẫn thanh toán Mua trước, Trả sau qua Ree-Pay

Đồng hành cùng chủ shop tăng trưởng bán hàng online

Gia tăng doanh thu bằng phương thức Mua trước trả sau

Đồng hành cùng chủ shop tăng trưởng bán hàng online