Giải pháp thanh toán “Mua trước trả sau” AFTEE trên website Haravan

  • Chỉ với số điện thoại, duyệt thanh toán lên đến 99%
  • Không cần đăng ký, không eKYC 
  • Tăng doanh thu hơn 30% ngay sau tích hợp
Giải pháp thanh toán Mua trước trả sau AFTEE trên website Haravan

MIỄN PHÍ khởi tạo AFTEE trên Haravan

Tích hợp dễ dàng với nhiều lợi ích vượt trội

  • Tăng tỷ lệ thu hút khách hàng tiềm năng

  • Tăng 30% tỷ lệ đơn hàng thành công và doanh thu

  • Gia tăng tiện ích giữ chân khách hàng thân thiết

  • Nhận toàn bộ giá trị đơn hàng đúng hạn từ AFTEE

Miễn phí khởi tạo AFTEE trên Haravan

Siêu ưu đãi Tích hợp thanh toán Mua trước - Trả sau AFTEE trên Haravan

Nhận hàng trước trả sau an toàn, AFTEE đảm bảo thanh toán cho giao dịch thành công

Mua trước trả sau AFTEE trên website Haravan

Đăng ký tích hợp phương thức Mua trước, trả sau từ AFTEE

Để lại thông tin tư vấn, đội ngũ AFTEE sẽ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối

Hoàn tất thông tin và nhận tư vấn ngay từ Haravan và AFTEE

Quy mô đơn hàng mỗi tháng (*)

MIỄN PHÍ khởi tạo AFTEE trên Haravan

Tích hợp dễ dàng với nhiều lợi ích vượt trội

Không cần đăng ký thành viên

Không cần trả trước bất kỳ khoản nào

Miễn phí khởi tạo AFTEE trên Haravan

Duyệt thanh toán nhanh chỉ với Số điện thoại

Linh hoạt trả chậm hoặc trả góp đến 12 tháng