Tăng giá trị đơn hàng đến 70% với phương thức Mua trước Trả sau của Kredivo trên Haravan

  • Chia nhỏ đơn hàng thành các kỳ thanh toán bằng nhau
  • 0% phí dịch vụ trong 6 tháng đầu
  • Tài trợ ngân sách thúc đẩy thanh toán Mua trước, Trả sau
Tăng giá trị đơn hàng đến 70% với phương thức Mua trước Trả sau của Kredivo trên Haravan

Phí dịch vụ 0% trong 6 tháng đầu tiên - Kết nối trong vòng 5 phút

Tích hợp miễn phí và được ưu đãi 0 đồng phí dịch vụ đặc quyền từ Ree-Pay & Haravan
Tích hợp miễn phí và được ưu đãi 0 đồng phí dịch vụ đặc quyền từ Ree-Pay & Haravan

Đăng ký tích hợp phương thức Mua trước, trả sau từ Kredivo

Hoàn tất thông tin và nhận tư vấn ngay từ Haravan và Kredivo

Mua trước, trả sau được hoạt động như thế nào?

Mua trước, trả sau được hoạt động như thế nào?

Đồng hành cùng chủ shop tăng trưởng bán hàng online

Gia tăng doanh thu bằng phương thức Mua trước trả sau

Đồng hành cùng chủ shop tăng trưởng bán hàng online