HARAVAN THÔNG BÁO CẬP NHẬT NGHỊ ĐỊNH 13 VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

HARAVAN THÔNG BÁO CẬP NHẬT NGHỊ ĐỊNH 13 VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi Quý khách hàng, 


Công ty Cổ phần Công nghệ Haravan (Haravan) xin trân trọng thông báo đến Quý khách về việc Haravan áp dụng Điều kiện và Điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính Phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 


Điều kiện Điều khoản về Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ giữa Haravan và Quý khách. Điều kiện Điều khoản này có thể được sửa đổi theo quy định từng thời kỳ. Mọi thông tin thay đổi sẽ được cập nhật đến Quý khách và thông báo trên các phương tiện truyền thông chính thức và phù hợp của Haravan. 
Đồng thời, Haravan cũng đã được cấp Chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (*). Chứng nhận mới nhất được cập nhật vào tháng 06/2022, thời hạn hiệu lực đến 2025. 


Trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều kiện Điều khoản về Bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây: 

 

Trân trọng, 
Haravan


(*) ISO 27001 là một chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Chuẩn này đặt ra các yêu cầu về quản lý an ninh thông tin để giúp các tổ chức bảo vệ thông tin của mình trước các mối đe dọa an ninh thông tin.
ISO 27001 đưa ra một khuôn khổ và các yêu cầu cụ thể để các tổ chức phải tuân thủ để đảm bảo rằng họ đang quản lý thông tin của mình một cách an toàn và đáng tin cậy. Chuẩn này đặt ra các yêu cầu về việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý an ninh thông tin.
Bằng cách tuân thủ chuẩn ISO 27001, các tổ chức có thể cải thiện khả năng quản lý an ninh thông tin của mình, tăng cường sự tin cậy và đáng tin cậy của thông tin của họ và giảm thiểu rủi ro an ninh thông tin.