Haravan Cập Nhật

Cập nhật tính năng mới Haravan 24/05/2017

Đăng bởi Vo Thu lúc

​1. ​Danh sách đơn hàng- Phần mã vận đơn sẽ được thay thế bàng Icon " ! ". Rà chuột và sẽ hiển thị mã vận đơn lên. - Giúp cho phần danh sách đơn hàng không quá nhiều trường khách hàng phải kéo thanh Roll qua trái và phải.2.Báo cáo- Phần thuộc tính bổ sung thêm " Quận huyện vận chuyển "- Hỗ trợ khách hàng thống kê nắm rõ hơn về khu vực phát sinh đơn hàng.​3. Vận chuyển​ViettelPost cập nhật các gói mới- VHT : Hoả tốc- VBD : Tiết kiệm-  VCN : Chuyển phát nhanhRiêng gói Hoả tốc tuỳ từng...

Xem thêm →

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.