Đặt Pizza

Pro

Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.636.099

Hoặc:

KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG CHỐT ĐƠN ĐẶT PIZZA

Đây là kịch bản chatbot mẫu ứng dụng cho việc đặt Pizza, lấy thông tin khách hàng chỉ trong 30s. 

Ưu điểm của kịch bản:

- Khách hàng có thể xem ngay món ăn hiển thị trong hội thoại.

- Nhà bán hàng thu được số điện thoại, chatbot tự kiểm tra cú pháp, hiển thị box để điền thông tin nhận hàng.

- Có xác nhận lại thông tin sau khi khách hàng đặt xong để họ không nhầm lẫn trước khi cửa hàng chốt đơn. 

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import kịch bản này: bec90be877e446d58720bad86f4ade36