Chính sách, điều khoản của Haravan partner

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Đối Tác của Haravan và được xem là bản thỏa thuận giữa Haravan và Đối Tác của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Đối Tác của Haravan, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều có thể không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và Haravan sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại vài tháng một lần để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

1. ĐịNH NGHĨA

1.1. Doanh thu Dịch vụ.

Được hiểu là doanh thu phát sinh từ các dịch vụ Haravan cung cấp, Haravan chỉ ghi nhận là doanh thu khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng

1.2. Đối Tác của Haravan.

Được hiểu là những người đồng ý với thỏa thuận Đối Tác của Haravan và (a) giới thiệu Haravan đến với khách hàng; hay (b) hỗ trợ khách hàng thiết lập website dựa trên nền tảng Haravan; cũng có thể (c) phát triển Ứng dụng hoặc Giao diện và đưa lên App Store và Theme Store của Haravan.

1.3. Thông tin bảo mật.

Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của Haravan, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, công thức, mã nguồn, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác, bao gồm cả thiết kế, doanh số, chi phí, tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu marketing cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. Dịch vụ

Đề cập đến những phần mềm, ứng dụng, các gói thiết kế,.. trên nền tảng công nghệ của Haravan được đưa ra trên website www.haravan.com và được Haravan mở ra để cho phép người dùng sử dụng.

1.5. Tài khoản được giới thiệu.

Được hiểu như là tất cả những người dùng dịch vụ của Haravan được giới thiệu bởi một Đối Tác của Haravan.

1.6. Phần mềm độc hại và gián điệp.

Liên quan đến việc sử dụng những banner hay đường liên kết (link) có chứa phần mềm độc hại hay phần mềm gián điệp.

1.7. Bảo hộ thương hiệu

Liên quan đến bất kỳ tên hay nhãn hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký bảo hộ khác liên quan đến dịch vụ và Công ty Haravan.

1.8. Đối Tác tiềm năng.

Được hiểu như là những tổ chức/chủ website/cá nhân có tiềm năng tham gia chương trình Đối Tác của Haravan.

2. TRÁCH NHIệM CủA ĐốI TÁC CủA HARAVAN.

2.1. Hoạt động.

Đối Tác của Haravan sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để (a) quảng bá cho Harava, và (b) biết được những người mình đã giới thiệu. Trong thời gian Haravan không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do chính Đối Tác đề xuất sẽ do chính Đối Tác chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông, các Đối Tác có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến Haravan. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả tiềm tàng nào từ chương trình, Haravan có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

2.2. Vật phẩm quảng bá.

Tất cả vật phẩm quảng bá, thông tin quảng bá có thể được Haravan chia sẻ trên website của mình hoặc gửi cho Đối Tác của mình. Những vật phẩm quảng bá bao gồm (nhưng không giới hạn) các trang thông tin, brochure, tờ rơi, bandroll, tờ bướm, ly nước, áo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giới thiệu … Những vật phẩm hay tài liệu được phép chia sẻ, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng.

Đối Tác của Haravan có thể truyền thông và sử dụng các Tài liệu quảng bá của Haravan trên website hoặc các nơi khác để thu hút Khách hàng. Đối Tác của Haravan không được dịch, chỉnh sửa hay thay đổi bất kì Tài liệu quảng bá nào mà không có sự đồng ý của Haravan. Haravan có thể dừng bất kỳ chương trình Marketing nào của Đối Tác nếu như chương trình Marketing đó có vấn đề hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi, uy tín và thương hiệu của Haravan.

Tóm lại, Đối Tác của Haravan sẽ dùng nhiều cách tốt nhất để giới thiệu Haravan đến với khách hàng thông qua việc sử dụng các tài liệu, vật phẩm quảng bá mà Haravan đã chia sẻ. Tất cả vật phẩm quảng bá này không được phép thay đổi về nội dung, cách trình bày… và chỉ được dùng để quảng bá cho Haravan.

2.4. E-Mail Marketing.

Đối Tác của Haravan không được sử dụng email marketing của Haravan không có sự đồng ý của Haravan.

Nếu Đối Tác của Haravan được phép sử dụng kênh email Marketing, thông tin truyền thông đi phải đạt các chuẩn chung về kênh marketing này (như luôn để chữ từ chối nhận email, không gài thư rác, phần mềm gián điệp và không sử dụng kênh email để Spam khách hàng)

2.5. Những hoạt động Marketing bị cấm và không cấp quyền.

Bên cạnh những hạn chế trong mục 2.4. trên, các Đối Tác của Haravan cũng không được sử dụng bất kỳ chương trình hay kỹ thuật marketing nào quá mãnh liệt có thể tác động đến Haravan như Marketing qua fax, truyền hình hay điện thoại… Bởi vì có thể các Đối Tác sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch hoặc không khớp với Haravan và điều này có thể gây tác động đến Haravan.

Tóm lại, Đối Tác của Haravan không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật Marketing phạm pháp hay quá mãnh liệt nào để quảng bá, vì như vậy sẽ gây hại đến Haravan.

2.6. Những hoạt động Marketing không cho phép khác.

Đối tác của Haravan sẽ không được phép mua các lượt tìm kiếm về từ khóa (như Google Adwords), hay mua các tên miền liên quan đến tên hay các thương hiệu đã được bảo hộ của Haravan

Tóm lại, Đối Tác không được mua quảng cáo tìm kiếm trên internet hay những tên miền có tên đề cập tới “Haravan”.

2.7. Tuân thủ luật pháp.

Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, Đối Tác của Haravan sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh, như các tiêu chuẩn trong ngành nghề của mình, quy định về an toàn, vệ sinh…

Tóm lại, Đối Tác sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.

Hủy thỏa thuận.

3.1. Hủy thỏa thuận.

Haravan có thể hủy thỏa thuận này với bất kỳ lí do nào và có tác dụng ngay khi thông báo đến với Đối Tác của Haravan. Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác của Haravan sẽ có kết quả là chấm dứt thỏa thuận mối quan hệ Đối Tác hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản Đối Tác mà không cần thông báo trước.

Đối Tác của Haravan, cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho Haravan.

Tóm lại, Cả Haravan và Đối Tác đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ hành động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác, Haravan có thể kết thúc thỏa thuận này mà không cần phải thông báo trước.

3.2. Phát sinh của việc chấm dứt thỏa thuận.

Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này: (a) mỗi bên sẽ phải trả lại tất cả tài sản của bên còn lại nếu tài sản này thuộc về quyền sở hữu của bên còn lại (bao gồm tất cả thông tin đã được bảo hộ và các vật phẩm quảng cáo); (b) Đối Tác của Haravan sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của Đối Tác; và (c) tất cả những quyền lợi mà Đối Tác của Haravan được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt.

Tóm lại, Nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi website của Đối Tác hoặc gửi lại cho Haravan.

Quyền sở hữu

4.1. Quyền sở hữu của Haravan.

Giữa Đối Tác của Haravan và Haravan, các sản phẩm trí tuệ, tất cả về nhân khẩu học và những thông tin khác liên quan đến khách hàng, đối tác tiềm năng và Đối Tác chính thức, nền tảng và tất cả phần mềm, tài liệu, phần cứng, công cụ dụng cụ, thiết bị, quy trình, công thức, website hoặc bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào khác có liên quan đến Haravan, tất cả đều có bản quyền. Haravan có toàn quyền sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ.

Tóm lại, Tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của Haravan.

4.2. Nhãn hiệu của Haravan.

Xuyên suốt thỏa thuận này, Haravan cung cấp cho Đối Tác của mình quyền sử dụng nhãn hiệu của Haravan. Nhưng Đối Tác của Haravan cần biết rõ và đồng ý rằng (a) sẽ sử dụng một cách hợp pháp và đúng với định dạng cũng như nội dung ban đầu, (b) tất cả nhãn hiệu trên đều thuộc về Haravan.

Tóm lại, Haravan sở hữu toàn bộ nhãn hiệu liên quan và Đối Tác đồng ý sẽ không sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.

bảo mật

Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất và tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin của Haravan. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân, của bên còn lại.

Nếu là Bên A hoặc B Nhận Thông Tin Bảo Mật của Bên còn lại thì tại mọi thời điểm trong suốt Thời Hạn và trong khoảng thời gian (01) năm sau khi chấm dứt Thỏa Thuận, mỗi Bên không được tiết lộ cho bất kỳ người nào về bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào của Bên Tiết Lộ nếu không có văn bản đồng ý trước của Bên Tiết Lộ, trừ khi được yêu cầu bởi Luật Áp Dụng, bất kỳ cơ quan chính quyền hay quản lý nào, bất kỳ tòa án hay cơ quan có thẩm quyền tài phán nào khác.

Từ chối bảo hành

Haravan không chịu bất kỳ bảo đảm nào về nền tảng hay khả năng của công ty trong việc cung cấp phục vụ nhu cầu của khách hàng.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

7.1. Giới hạn về trách nhiệm.

Haravan sẽ giới hạn về trách nhiệm của mình với nền tảng mà mình đang cung cấp và nghĩa vụ của mình theo của các hợp đồng đã ký.

7.2. Bồi thường.

7.2.1. Bồi thường cho Đối Tác của Haravan.

Đối Tác sẽ chịu mọi chi phí liên quan tới những khiếu nại về Haravan nếu nó bị gây ra bởi sự sơ suất, hành vi sai trái hay vi phạm hợp đồng từ phía Đối Tác.

7.2.2. Thông báo về việc bồi thường.

Haravan sẽ thông báo cho Đối Tác nếu có bất kỳ sự cố phát sinh nào.

8. QUY ĐịNH CHUNG.

8.1. Sự bất khả kháng.

Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Haravan và Đối Tác như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

8.2. Thông báo.

Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này Đối tác của Haravan phải thông báo cho Haravan để xem xét thay đổi nếu có.

Trong trường hợp Haravan có thay đổi về thoả thuận, Đối tác Haravan có trách nhiệm cập nhật là nội dụng được đăng tải tại đây

8.3. Toàn bộ thỏa thuận

Đây là toàn bộ phần thỏa thuận giữa Haravan và Đối Tác, thỏa thuận này sẽ thay thế những bản cũ trước đây.

8.4. Chuyển nhượng.

Đối Tác của Haravan không được quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có được sự cho phép của Haravan.

8.5. Luật áp dụng.

Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, bạn cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm.

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA ĐỐI TÁC CỦA HARAVAN

9.1. Kế hoạch chia sẻ doanh thu.

Đối Tác của Haravan sẽ được chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận của Haravan với Đối Tác. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình đối tác.

9.2. Kế hoạch thanh toán.

Doanh thu từ chương trình đối tác sẽ được hạch toán theo tháng và chi trả chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ). Tuy nhiên, nếu khoản tiền này thấp hơn 500,000đ thì chúng tôi sẽ tạm hoãn lại số tiền này cho đến khi con số này vượt qua 500,000đ.

Haravan có thể thay đổi chính sách này và thông báo trước 30 ngày đến với Đối Tác.

9.3. Điều kiện chấp nhận đơn hàng.

 • - Khách hàng hoàn thành thanh toán 100%
 • - Khách hàng đăng ký từ link giới thiệu được Haravan xác nhận hợp quy
 • - Email và số điện thoại của khách hàng chưa có trong hệ thống của Haravan và không trùng với các bên khác trong vòng 30 ngày

9.4. Điều kiện từ chối đơn hàng .

 • - Quảng cáo sai quy định của Haravan
 • - Các trường hợp gian lận, Haravan cung cấp được bằng chứng

9.5. Chính sách cookie

 • - Cooikes 30 ngày
 • - First Click: Ghi nhận khách hàng bằng định danh email và số điện thoại xuất hiện đầu tiên trên hệ thống, Khách hàng đăng ký từ nguồn link ref nào trước sẽ được tính commision cho nguồn link ref đó.

9.6. Chính sách trả thưởng hoa hồng

 • - Hình thức trả thường CPS ( cost per sale) = 10% tối đa 2,000,000 vnđ
 • - Thông báo kết quả đối soát vào ngày 15 hàng tháng
 • - Trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản ( có hợp đồng) vào ngày 20 hàng tháng.

Quy định Link Ref hợp quy ghi nhận commission

 1. Link ref đăng ký thông tin khách hàng, không phải từ nhân viên nội bộ hay đại lý của Haravan khởi tạo
 2. Thông tin từ link ref phải về hệ thống Rounbin tự động không chuyển về bất kỳ 1 định danh CRM nào. ( Trường hợp ngoại lệ phải đăng ký với Haravan)
 3. Link ref không có can thiệp từ nội bộ hay đại lý của Haravan.
 4. Các trường hợp đặc biệt phải được Haravan chấp thuận bằng văn bản

XEM XÉT BỔ SUNG

Nếu bạn sống và kinh doanh tại Việt Nam, bạn nên theo dõi những thay đổi mới nhất trong luật pháp hiện hành của Việt Nam mà có khả năng tác động đến bạn.

Đăng ký ngay