Lịch đào tạo dành cho nhà bán hàng mới

Chào mừng bạn đến với Chương trình Đào tạo của Haravan dành cho Nhà bán hàng mới! Hi vọng sau khi tham gia, Nhà bán hàng có thể:

  • Hiểu cách thiết lập và triển khai hệ thống Haravan Omnichannel cho các kênh bán hàng
  • Sử dụng hệ thống Haravan để nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp

Session 1: Tổng quan về giải pháp Haravan Ecommerce Website

Session 2: Social Commerce (Bán hàng trên Facebook)

Session 3: Triển khai bán hàng tại cửa hàng (POS)

Session 4: Quản lý tồn kho và Quản lý xử lý đơn hàng

Session 5: Vận hành bán hàng thông minh với Haravan

Session 6: Kịch bản chăm sóc khách hàng tự động

Session 7: Kết nối và bán hàng tại các sàn thương mại điện tử

Session 8: Tổng quan và xây dựng Website với Haravan

Nếu không có nội dung bạn cần, hãy gởi góp ý cho chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ xem xét và lên kế hoạch đào tạo theo nội dung bạn yêu cầu.