Onboarding - Session 7 | Kết nối, đồng bộ tồn kho và bán hàng tại các sàn thương mại điện tử

KH hiểu và thao tác đồng bộ được các kênh tại Haravan

 1. Tổng quan về kết nối đồng bộ sàn TMĐT
 2. Hướng dẫn kết nối
  1. Kết nối kênh bán hàng Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop
  2. Kết nối đa gian hàng
 3. Cấu hình đồng bộ tồn kho sản phẩm, đơn hàng
 4. Liên kết sản phẩm từ sàn TMĐT về Haravan
  1. Hướng dẫn liên kết sản phẩm sàn với Haravan
  2. Kiểm tra trạng thái đồng bộ
  3. Mẹo sao chép sản phẩm từ sàn Shopee qua Haravan
 5. Đồng bộ đơn hàng từ Sàn TMĐT về Haravan

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút