Onboarding - Session 6 | Kịch bản chăm sóc khách hàng tự động

Mục tiêu

  • Thiết lập chatbot cơ bản đến nâng cao (thiên hướng Marketing) 
  • Khách hàng hiểu được cơ chế hoạt động và thiết lập chatbot từ cơ bản đến nâng cao 

 

 

Nội dung

  • Giới thiệu về Harasocial
  • Lợi ích và ứng dụng của Chatbot Harasocial
  • Thư viện chatbot mẫu và cài đặt
  • Tăng trưởng thông tin khách hàng với QR và liên kết giới thiệu
  • Tối ưu tỷ lệ chốt đơn hàng với kịch bản chăm sóc
  • Thiết lập chiến dịch gửi tin nhắn trên Harasocial
  • Q&A