Onboarding - Session 6 | Kịch bản chăm sóc khách hàng tự động

Thiết lập chat bot cơ bản đến nâng cao (thiên hướng Marketing)

KH hiểu được cơ chế hoạt động và thiết lập chatbot từ cơ bản đến nâng cao

 1. Giới thiệu về Harasocial
 2. Lợi ích và ứng dụng của Chatbot Harasocial
 3. Thư viện chatbot mẫu và cài đặt
  1. Giới thiệu về thư viện chatbot mẫu của Harasocial
  2. Hướng dẫn sử dụng chatbot mẫu
  3. Hướng dẫn chỉnh sửa chatbot sau khi cài đặt và cách tự tạo chatbot từ đầu
 4. Tăng trưởng thông tin khách hàng với QR và liên kết giới thiệu
 5. Tối ưu tỷ lệ chốt đơn hàng với kịch bản chăm sóc
  1. Giới thiệu về kịch bản chăm sóc tự động của Harasocial
  2. Hướng dẫn tuỳ chỉnh kịch bản chăm sóc để gia tăng tỉ lệ chốt đơn
 6. Thiết lập chiến dịch gửi tin nhắn trên Harasocial
  1. Thiết lập tin nhắn thông báo
  2. Thiết lập tin nhắn quảng cáo

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút