Onboarding - Session 5 | Vận hành bán hàng thông minh với Haravan

Giới thiệu các nghiệp vụ vận hành bán lẻ từ cơ bản đến nâng cao với Haravan

KH hiểu cách xử lý đơn hàng, theo dõi vận đơn, đối soát nhà vận chuyển và nắm rõ tình hình kinh doanh với Haravan

 • Quy trình xử lý đơn hàng online cơ bản tại Haravan
 • Quản lý vận đơn, Quản lý thu hộ
 • Quản lý đổi trả
 • Quản lý công nợ
 • Khuyến mãi
 • Báo cáo
 • Thiết lập thông báo gởi khách hàng

Define of done

 1. Hiểu và tự xử lý được đơn hàng từ lúc đơn hàng phát sinh, xử lý giao hàng, đến đổi trả
 2. Tracking vận đơn, đối soát COD
 3. Tạo được khuyến mãi và áp dụng khuyến mãi, nhận thấy đơn hàng được khuyến mãi là như thế nào, một số các best practice về kịch bản khuyến mãi thường dùng trên website
 4. Hiểu thông tin về báo cáo, các loại báo cáo theo doanh thu, dòng tiền, báo cáo theo kênh bán, cửa hàng...

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút

Additional of done

 • Cấu hình kết nối nhà vận chuyển
 • Cấu hình phương thức thanh toán