Onboarding - Session 4 | Quản lý sản phẩm và tồn kho nâng cao

Giới thiệu các nghiệp vụ nâng cao về quản lý hàng hóa ở Haravan

KH nắm được khác biệt về tồn kho cơ bản, tồn kho nâng cao và Quản lý tồn kho theo đúng mô hình vận hành kinh doanh

 1. Phân biệt tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao
 2. Quản lý dữ liệu sản phẩm
  1. Các vấn đề quản lý tồn kho thường gặp
  2. Thiết lập dữ liệu sản phẩm
 3. Quy trình quản lý tồn kho cơ bản
 4. Quy trình quản lý tồn kho nâng cao
 5. Phân quyền, nhóm quyền

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút

Define of done

 • KH sở hữu được cách thức quản lý danh mục sản phẩm với Haravan, và một số best practive về quản lý tồn kho
 • KH hiểu được cách thức quản lý tồn kho theo đúng mô hình vận hành kinh doanh của bản thân