Onboarding - Session 3 | Triển khai bán hàng tại cửa hàng (POS)

KKH hiểu các thao tác thiết lập ban đầu của hệ thống và cách sử dụng hệ thống trong quá trình bán hàng

 1. Bán hàng tại cửa hàng (Hararetail)
 2. Các bước thiết lập hệ thống bán hàng tại cửa hàng
  1. Thiết lập địa chỉ bán hàng và phân quyền nhân viên
  2. Thiết lập thông tin sản phẩm (mã sản phẩm, tồn kho)
  3. Cấu hình bán hàng: Thiết lập phương thức thanh toán, Thiết lập hoá đơn và máy in, Thiết lập đổi trả
 3. Vận hành bán hàng tại cửa hàng
  1. Quản lý ca bán hàng: Quản lý nhân viên, Quản lý thu chi, Quản lý doanh thu trong ca
  2. Bán hàng tại cửa hàng
   1. Tư vấn bán hàng (sản phẩm, giá, tồn kho, chương trình khuyến mãi..)
   2. Tạo đơn hàng
   3. Xin thông tin và nhập thông tin khách hàng
   4. Thu tiền, In hoá đơn
   5. Đổi hàng, trả hàng
 4. Mobile App HaraRetail

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút