Đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm có tối đa 5 thành viên.

Nội dung chương trình

- Cuộc thi sẽ được tính bằng doanh số các team bán được trong vòng 100 phút.

- Các team đã đăng ký tham dự cuộc thi sẽ có mặt tại Đại Học Nha Trang vào lúc 8h để tham gia cuộc thi.

- Mỗi lần 10 đội, cần đến đúng giờ. Nếu trễ sẽ bị loại.

- Mỗi đội cần có smartphone (ít nhất 1 cái). Đây là cuộc thi trải nghiệm bán hàng online, nên sẽ lợi thế nếu có nhiều công cụ như laptop, ipad, smartphone... có kết nối internet.

Điều kiện tham gia

- Từ 18 - 25 tuổi.

- Mỗi team sẽ từ 1 đến 5 người tham dự.

- Bắt buộc phải có smartphone hoặc thiết bị di động có kết nối internet.

GIẢI THƯỞNG

  • Acer Aspire E5-471/Core i3

    1 máy tính Acer Aspire E5 dành cho đội có doanh thu cao nhất.

  • Toàn bộ lợi nhuận

    Các đội tham gia sẽ nhận toàn bộ tiền lời khi kết thúc cuộc thi.