Thiết kế website bán hàng chuẩn SEO

Giúp bạn sở hữu Website bán hàng cực nhanh, chi phí thấp, đầy đủ tính năng.

Business

300.000đ
tháng

Thanh toán 12 tháng

nhân viên
 • WEBSITE
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Không giới hạn số trang
 • Không giới hạn số lượng Menu
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 2GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Tích hợp cổng thanh toán
 • INVENTORY - FULFILLMENT
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuỗi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi Chương trình khuyến mãi theo Sản phẩm và Nhóm khách hàng
  Mã khuyến mãi theo Sản phẩm, Giá trị đơn hàng với Nhóm khách hàng
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Dynamic Report
 • Open API
 • Kho Ứng dụng
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuỗi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  Gán đơn hàng cho nhân viên
  Phân quyền truy suất đơn hàng
Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên

Ecommerce Pro

500.000đ
tháng

Thanh toán 12 tháng

nhân viên
cửa hàng
 • WEBSITE
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Không giới hạn số trang
 • Không giới hạn số lượng Menu
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 5GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Tích hợp cổng thanh toán
 • INVENTORY - FULFILLMENT
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuỗi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi Chương trình khuyến mãi theo Sản phẩm và Nhóm khách hàng
  Mã khuyến mãi theo Sản phẩm, Giá trị đơn hàng với Nhóm khách hàng
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Dynamic Report
 • Open API
 • Kho Ứng dụng
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuỗi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  Gán đơn hàng cho nhân viên
  Phân quyền truy suất đơn hàng
Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên Thêm cửa hàng: +200,000đ/cửa hàng

Ecommerce Advance

800.000đ
tháng

Thanh toán 12 tháng

nhân viên
cửa hàng
 • WEBSITE
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Không giới hạn số trang
 • Không giới hạn số lượng Menu
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 5GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Tích hợp cổng thanh toán
 • INVENTORY - FULFILLMENT
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuỗi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi Chương trình khuyến mãi theo Sản phẩm và Nhóm khách hàng
  Mã khuyến mãi theo Sản phẩm, Giá trị đơn hàng với Nhóm khách hàng
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Dynamic Report
 • Open API
 • Kho Ứng dụng
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuỗi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  Gán đơn hàng cho nhân viên
  Phân quyền truy suất đơn hàng
Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên Thêm cửa hàng: +200,000đ/cửa hàng