Đồng bộ bán hàng trên Tiktok Shop - Haravan

Tiếp cận thêm nhiều khách hàng trên Tiktok Shop và Tăng trưởng kinh doanh hiệu quả hơn với Hệ thống quản lý bán hàng đa kênh Haravan

Tự động xin thông tin khách hàng
Tự động xin thông tin khách hàng

KHÓ KHĂN KHI BÁN HÀNG TRÊN TIKTOK SHOP VÀ QUẢN LÝ ĐA KÊNH BÁN

Không quản lý được tồn kho, sản phẩm

Không quản lý được tồn kho, sản phẩm

Thiếu hệ thống quản lý Công nợ - Doanh Thu

Thiếu hệ thống quản lý Công nợ - Doanh Thu

Hàng hoá thất thoát, Nhân viên gian dối, Báo cáo không rõ ràng

Hàng hoá thất thoát, Nhân viên gian dối, Báo cáo không rõ ràng

Tiktok Shop
Tiktok Shop

Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh, kết nối và đồng bộ bán hàng Tiktok Shop

Quản lý tồn kho

Hệ thống tự động điều chỉnh tăng giảm tồn kho lập tức khi có giao dịch phát sinh từ Tiktok Shop đảm bảo không bị thiếu hàng. Chủ shop cũng dễ dàng theo dõi số lượng hàng hoá khi bán trên nhiều kênh để có chính sách nhập bán phù hợp hơn

Quản lý tồn kho

Hệ thống tự động điều chỉnh tăng giảm tồn kho lập tức khi có giao dịch phát sinh từ Tiktok Shop đảm bảo không bị thiếu hàng. Chủ shop cũng dễ dàng theo dõi số lượng hàng hoá khi bán trên nhiều kênh để có chính sách nhập bán phù hợp hơn

Quản lý đơn hàng

Đơn hàng phát sinh từ Tiktok Shop được đồng bộ tự động về hệ thống Haravan giúp tối ưu vận hành, giảm thời gian xử lý đơn trên nhiều kênh. Đồng thời lưu giữ thông tin khách hàng mua sắm đa kênh ngay trên hệ thống quản lý Haravan

Quản lý đơn hàng

Đơn hàng phát sinh từ Tiktok Shop được đồng bộ tự động về hệ thống Haravan giúp tối ưu vận hành, giảm thời gian xử lý đơn trên nhiều kênh. Đồng thời lưu giữ thông tin khách hàng mua sắm đa kênh ngay trên hệ thống quản lý Haravan

Đồng bộ sản phẩm

Chọn và đồng bộ dữ liệu sản phẩm giữa Haravan và Tiktok Shop nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và nhân sự thao tác

Đồng bộ sản phẩm

Chọn và đồng bộ dữ liệu sản phẩm giữa Haravan và Tiktok Shop nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và nhân sự thao tác

Quản lý doanh thu, lợi nhuận

Tất cả Doanh thu, Lợi nhuận, Báo cáo bán hàng, Hiệu suất nhân viên... trên Tiktok Shop và các kênh bán đều được cập nhật nhanh chóng trên hệ thống Haravan giúp bạn theo dõi và đưa ra quyết định bán hàng hiệu quả.

Quản lý doanh thu, lợi nhuận

Tất cả Doanh thu, Lợi nhuận, Báo cáo bán hàng, Hiệu suất nhân viên... trên Tiktok Shop và các kênh bán đều được cập nhật nhanh chóng trên hệ thống Haravan giúp bạn theo dõi và đưa ra quyết định bán hàng hiệu quả.

Quản lý bán hàng hiệu quả Tiktok Shop - Haravan

Kết nối gian hàng

Liên kế với TikTok shop của bạn với hệ thống Haravan

Đăng / đồng bộ sản phẩm

Sản phẩm sẽ được đồng bộ cho tất cả các kênh

Xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng

Đơn hàng tự động chuyển sang đơn vị vận chuyển

Báo cáo bán hàng

Xem báo cáo kinh doanh ở các kênh bán hàng

TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH HIỆU QUẢ VỚI HARAVAN - TIKTOK SHOP