Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Khám phá từng sản phẩm riêng lẻ

với khả năng hợp nhất cùng nhau

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.

Bán hàng trên Lazada với Haravan chỉ trong một Click