Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Marketing automation bằng Facebook Messenger Bot

  • Gửi tin nhắn inbox hàng loạt cho tất cả khách hàng tự động
  • Xây dựng phễu bán hàng thông minh
  • Automation marketing hiệu quả và miễn phí
  • Chăm sóc và bán hàng 24/7 tự động
Xem thêm
harafunnel

Khám phá từng sản phẩm riêng lẻ

với khả năng hợp nhất cùng nhau

TIN DÙNG BỞI HƠN 20.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.