Onboarding - Session 2 | Social Commerce (Bán hàng trên Facebook)

Mục tiêu:

 • Vận hành được kênh bán hàng ở Facebook
 • Hiểu được cách kết nối, thiết lập vận hành và tương tác với người mua thông qua Harasocial 
 • Tạo được đơn hàng, xử lý và theo dõi vận đơn với Harasocial 

   

Nội dung

 • Giới thiệu Harasocial Năm bước thiết lập bán hàng trên Facebook, Instagram, Zalo OA
 • Quản lý hội thoại đa kênh hiệu quả 
 • Tạo đơn, xử lý đơn và theo dõi vận chuyển 
 • Đánh giá hiệu suất nhân viên, kênh bán, quảng cáo
 • Hướng dẫn Mobile App Harasocial
 • Q&A