Onboarding - Session 2 | Social Commerce (Bán hàng trên Facebook)

Vận hành được kênh bán hàng ở Facebook

KH hiểu được cách kết nối, thiết lập vận hành và tương tác với người mua thông qua Harasocial

Tạo được đơn hàng, xử lý và theo dõi vận đơn với Harasocial

 1. Giới thiệu Harasocial
 2. Năm bước thiết lập bán hàng trên Facebook, Instagram, Zalo OA
  1. Kết nối, ngắt kết nối fanpage Facebook, Instagram, ZaloOA
  2. Thiết lập thông tin sản phẩm
  3. Thiết lập vận chuyển và thanh toán
  4. Phân quyền nhân viên
 3. Quản lý hội thoại đa kênh hiệu quả
  1. Quản lý hội thoại thông minh trên nhiều fanpage cùng lúc
  2. Quản lý và tự động bình luận trên nhiều fanpage
  3. Tự động ẩn bình luận
  4. Tự động phân công hội thoại cho nhân viên
 4. Tạo đơn, xử lý đơn và theo dõi vận chuyển
 5. Đánh giá hiệu suất nhân viên, kênh bán, quảng cáo
 6. Mobile App HaraSocial

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút