Haravan cùng bạn tạo nền móng quảng cáo hiệu quả với dịch vụ "VIẾT NỘI DUNG WEBSITE"

Kế hoạch sản xuất nội dung chặt chẽ, quy trình triển khai rõ ràng và chuyên nghiệp

Viết nội dung Website

Nhận liền tay hàng loạt lợi ích
từ dịch vụ viết nội dung webiste

Không cần kinh nghiệm vẫn sở hữu nội dung website phù hợp khách hàng mục tiêu

Không cần kiến thức SEO vẫn tối ưu được nội dung, hình ảnh, các điểm chạm tăng tương tác

Không cần tốn thời gian vẫn có nội dung website độc nhất, bám sát tiêu chí quảng cáo Google

Không cần nhân sự, Haravan sẽ trực tiếp đăng tải bài viết lên website cho khách hàng

5 bước sản xuất nội dung theo quy trình chặt chẽ

5 bước sản xuất nội dung theo quy trình chặt chẽ

Đề xuất các nội dung cần sản xuất

Triển khai chi tiết dàn ý từng nội dung

Quy trình sản xuất chặt chẽ, cụ thể, bám sát tiêu chí không đạo văn

Khách hàng kiểm duyệt nội dung và cho phép đăng bài

Haravan đăng bài lên website và khách hàng nghiệm thu

Đa dạng gói viết nội dung với chi phí ưu đãi

Gói 1 bài viết

550.000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Gói 3 bài viết

1.470.000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Gói 6 bài viết

2.580.000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Gói 10 bài viết

3.800.000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Cách chọn trang cần viết nội dung:

1. Ưu tiên đảm bảo tối thiểu 6 bài (Trang chủ - Giới thiệu - Danh mục sản phẩm - Chi tiết sản phẩm - Blog - Chính sách bảo hành) để đủ điều kiện chạy quảng cáo Google Ads.

2. Trong trường hợp Bạn có nhu cầu thay đổi 01 trang bất kỳ, hãy đề xuất cho chuyên viên Haravan trước khi bắt đầu triển khai.