• Intel & Giaohangnhanh

    hỗ trợ các chủ shop tăng tốc mùa cuối năm

  • Tài trợ 30% chi phí giao hàng

    cho đơn hàng đến từ hệ thống Haravan

  • Thời gian : 26/10 - 15/11/2015

Giao 100 đơn hàng

Tiết kiệm tiền vận chuyển 30 đơn

Trung bình bán 100 đơn hàng/ngày

Tiết kiệm 20 triệu tiền vận chuyển

Nhận tài trợ như thế nào?

- Bạn chỉ cần là khách hàng của Haravan

- Click vào nút "Xây dựng doanh nghiệp" trong thanh menu là sẽ được kích hoạt sau 24h

Bạn hỏi, Haravan trả lời

Đăng nhập và nhận ngay tài trợ

Chương trình áp dụng từ ngày 26/10 - 15/11/2015

Bạn đã có website

Đăng nhập và click vào nút “Xây dựng doanh nghiệp cùng Intel”.

Tạo cửa hàng mới

Email dùng để đăng nhập vào Shop | Website