Liệu có khi nào cả 7 dự án đều có khả năng được đầu tư?

Ngày đưa tin: 26/03/2015
Hoàn toàn có thể. Cả 7 dự án đều là những dự án tốt nhất diễn ra trong xuyên suốt cuộc thi, hoàn toàn có khả năng cả 7 đều quá xuất sắc khiến cho các nhà đầu tư muốn đầu tư.
Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ rằng, dù bạn ở vòng 3 (7 dự án) hay ở vòng 2 (top 140), bạn đều có cơ hội nhận được sự quan tâm, góp ý, hướng dẫn và thậm chí là đầu tư từ các Mentor.