Hiện tại cuộc thi đã diễn ra gần một nữa thời gian (tháng 8 hay đang là tháng 10), tôi còn có thể đăng ký không?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Hoàn toàn có thể. Thời gian đăng ký diễn ra từ 28/3/2015 đến hết ngày 31/10/2015. Vòng 1 diễn ra đến hết ngày 31/12/2015 và chia ra làm 4 chặng. Nếu bạn tham gia vào thời điểm tháng 10 – tương đương với thời điểm chặng 3 đang diễn ra. Như vậy, chặng 4 sẽ mặc nhiên là chặng bạn sẽ có doanh số cao nhất và dùng nó để tính điểm cho bạn. 
 Nếu bạn tự tin doanh số chặng 4 của bạn sẽ ăn đứt các thí sinh còn lại thì sao lại không tham gia! Việc tham gia trước chỉ cho bạn thêm thời gian để nghiên cứu và học hỏi cũng như tìm kiếm khách quen. Tuy nhiên vẫn luôn có những điều kì diệu.