Tôi vừa mới bắt đầu website của mình trên Haravan.com, tôi có thể tham dự không?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Chắc chắn bạn có thể tham dự. Tất cả doanh nghiệp, cửa hàng hay dự án nào đăng kinh doanh với pháp luật sau ngày 28/3/2014 (1 năm trước khi cuộc thi diễn ra) đều có thể tham gia. Chúng tôi muốn cuộc thi diễn ra dành cho những người mới khởi sự kinh doanh và có được một sân chơi công bằng.