Tôi đang sống bên ngoài nước Việt Nam cũng như không phải quốc tịch Việt Nam, liệu tôi có được tham gia?

Ngày đưa tin: 27/03/2015
Chúng tôi rất tiếc khi phải từ chối bạn. Cuộc thi diễn ra dành cho những công dân Việt Nam trên 18 tuổi đang sống và làm việc tại Việt Nam.