Tôi có thể bán nhà đất, xe hơi, đàn piano…?

Ngày đưa tin: 26/03/2015
Hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rằng giá trị tối đa được tính cho một đơn hàng vẫn sẽ là 5,000,000đ như đã đề cập ở trên.