Cách chấm điểm vòng 1 như thế nào?

Ngày đưa tin: 26/03/2015
Chúng tôi sẽ dựa trên doanh số của chặng bạn đạt được doanh số cao nhất. Ví dụ, nếu chặng 3 (từ 1/9/2015 đến hết 31/10/2015) là chặng bạn có doanh số cao nhất so với tất cả các chặng còn lại, thì đây chính là kết quả bạn đạt được trong vòng 1.
Dựa vào doanh số, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 20 dự án có doanh số cao nhất trong ngành nghề để vào vòng 2. Cuộc thi có tất cả 7 ngành nghề tương đương với 70 dự án sẽ được lọt vào vòng 2.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng giá trị tối đa được tính cho một đơn hàng là 5,000,000đ (năm triệu đồng). Nghĩa là việc bạn bán một chiếc nhẫn kim cương trị giá hằng chục triệu vẫn sẽ được tính là năm triệu trong bảng điểm của vòng 1. Luật này được đưa ra nhằm tăng tính công bằng và hạn chế gian lận trong xuyên suốt cuộc thi.