Kết nối VNPost trên Haravan

Kinh doanh dễ dàng - Giao hàng đồng giá

Kết nối VNPost trên Haravan

Bảng giá ưu đãi đặc biệt từ VNPost

Bảng giá ưu đãi riêng dành cho khách hàng Haravan tại khu vực Hà Nội/Hồ Chí Minh

Nấc khối lượng
Nội thành
Liên tỉnh
Chuyển phát nhanh
Chuyển phát tiết kiệm
Đến 1.000g 18.000 25.000 23.000
Mỗi 500g tiếp theo 2.500 9.500 3.000
Lượng đơn
Nấc khối lượng
Nội tỉnh
Toàn quốc
Trung tâm
Vùng xa
Trung tâm
Vùng xa
< 5000 đơn Trên 100gr đến 250gr 11.000 16.000 17.000 21.500
Trên 250gr đến 500gr 13.000 17.500 18.500 23.500
Trên 500gr đến 1,000gr 14.500 19.500 24.000 29.000
Trên 1,000gr đến 1,500gr 16.000 21.000 29.000 33.500

Đặc biệt: Bảng giá ưu đãi dành cho khách hàng trên 5000 đơn/ tháng

> 5000 đơn / tháng Trên 100gr đến 250gr 10.500 15.000 16.000 20.500
Trên 250gr đến 500gr 12.000 12.500 17.500 22.000
Trên 500gr đến 1,000gr 13.500 18.000 22.500 27.000
Trên 1,000gr đến 1,500gr 15.000 19.500 27.000 31.500

Harasocial giúp bạn tăng trưởng khách hàng, quản lý dễ dàng, tối đa tỷ lệ chốt đơn: Facebook - Instagram - LiveStream - Zalo

Kết nối nhiều Fanpage

Kết nối nhiều Fanpage

Kịch bản chatbot chốt đơn tự động

Kịch bản chatbot chốt đơn tự động

Tạo đơn vận chuyển ngay trên khung chat

Tạo đơn vận chuyển ngay trên khung chat

Nhận hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ Haravan

Nhận hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ Haravan

Tăng doanh số và hiệu quả Marketing cùng giải pháp tốt nhất cho Social Commerce

X2 Doanh số bán hàng

X2 Doanh số bán hàng

Với khả năng tự động tư vấn bán hàng 24/7 và 365 ngày

Tăng 35% tỉ lệ chuyển đổi

Tăng 35% tỉ lệ chuyển đổi

Nhờ tính năng quản lý tập trung và phân loại khách hàng giúp không sót đơn hàng

X1.5 Hiệu suất nhân viên

X1.5 Hiệu suất nhân viên

Giảm tải áp lực cho nhân viên bán hàng nhờ phân loại khách hàng tiềm năng tự động

Lợi ích khi sử dụng VNPost kết hợp Haravan

Kết nối tự động Haravan và Vnpost

Kết nối tự động Haravan và VNPost

Mạng lưới bưu cục rộng khắp 63 tỉnh thành

Mạng lưới bưu cục rộng khắp 63 tỉnh thành

Nhận chính sách ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng Haravan và Vnpost

Nhận chính sách ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng Haravan và VNPost

Hỗ trợ tư vấn riêng từ Haravan và Vnpost

Hỗ trợ tư vấn riêng từ Haravan và VNPost