Bảng giá dịch vụ Oneads Digital

Phí (VND)
Chưa VAT

Phí (VND)
VAT

Đơn vị

Ghi chú

Mô tả dịch vụ

1. Quảng cáo Google Ads

1.1 Dịch vụ quản lý quảng cáo Google Ads

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 5.000.000
 VAT: 5.500.000
Đơn vị: Website/Tháng
Áp dụng cho ngân sách 25tr/tháng

1.2 Tạo địa chỉ trên Google Maps

Phí (VNĐ)Chưa VAT:1.000.000
 VAT: 1.100.000
Đơn vị: Địa chỉ

1.3 Design bộ banner Quảng cáo Google

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 500.000
 VAT: 550.000
Đơn vị: Bộ ảnh 20 kích thước
Cùng nội dung, resize kích thước ảnh

1.4 Bài viết quảng cáo Google Ads

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 500.000
 VAT: 550.000
Đơn vị: Bài viết

1.5 Dịch vụ quảng cáo Google Ads theo hiệu suất

Đơn vị: 20% ngân sách quảng cáo
Áp dụng cho ngân sách trên 25tr/tháng

2. Facebook Ads

2.1 Dịch vụ quản lý quảng cáo Facebook Ads

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 5.000.000
 VAT:5.500.000
Đơn vị: Tháng
Áp dụng cho ngân sách 25tr/tháng

2.2Dịch vụ tạo Fanpage chuẩn SEO

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 1.000.000
 VAT: 1.100.000
Đơn vị: Fanpage

2.3 Dịch vụ quản lý Fanpage gói Basic (30 bài viết)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 3.000.000
 VAT: 3.300.000
Đơn vị: 30 bài viết/ Fanpage/Tháng
Tiêu chuẩn bài viết theo mô tả

2.4Dịch vụ quản lý Fanpage gói Pro (60 bài viết)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 5.000.000
 VAT: 5.500.000
Đơn vị: 60 bài viết/ Fanpage/Tháng
Tiêu chuẩn bài viết theo mô tả

2.5 Dịch vụ quản lý Fanpage gói Enterprise (90 bài viết)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 10.000.000
 VAT: 11.000.000
Đơn vị: 90 bài viết/ Fanpage/Tháng
Tiêu chuẩn bài viết theo mô tả

2.6 Bài viết quảng cáo Facebook Ads (Chữ và 4 Hình)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 1.000.000
 VAT: 1.100.000
Đơn vị: Bài viết
Hình ảnh theo thông điệp truyền thông và nội dung theo chiến dịch

2.7 Dịch vụ quảng cáo Facebook Ads theo hiệu suất

Đơn vị: 20% ngân sách quảng cáo
Áp dụng cho ngân sách trên 25tr/tháng

3. Quản trị Website

3.1Quản lý Website gói Basic (30 bài viết)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 3.000.000
 VAT: 3.300.000
Đơn vị: Website/Tháng

3.2 Quản lý Website gói Pro (60 bài viết)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 5.000.000
 VAT: 5.500.000
Đơn vị: Website/Tháng

3.3 Quản lý Website gói Enterprise (90 bài viết)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 10.000.000
 VAT: 11.000.000
Đơn vị: Website/Tháng

3.4Viết bài content chuẩn SEO ( 400-500 chữ)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 100.000
 VAT: 110.000
Đơn vị: Bài viết

3.5 Viết bài content chuẩn SEO (600-800 chữ)

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 150.000
 VAT: 165.000
Đơn vị: Bài viết

3.6 Viết bài content chuẩn SEO (800-1000 chữ)

Phí (VNĐ)Chưa VAT:200.000
 VAT: 220.000
Đơn vị: Bài viết

3.7 Hoàn thiện Website tiêu chuẩn thông báo Bộ Công Thương

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 2.500.000
 VAT: 2.700.000
Đơn vị: Doanh nghiệp
Cập nhật các thông tin và nội dung theo quy định Bộ Công Thương cho website Thương Mại Điện Tử

3.8 Hoàn thiện Website tiêu chuẩn Sàn Thương Mại Điện Tử

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 20.000.000
 VAT: 22.000.000
Đơn vị:Doanh nghiệp
Cập nhật các thông tin và nội dung theo quy định Bộ Công Thương cho Sàn Thương Mại Điện Tử

4. Landingpage

4.1 Landingpage Simple

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 500.000
 VAT: 550.000
Đơn vị: Landingpage
Landingpage cập nhật thông tin cơ bản được sao chép từ mẫu có sẵn (không hỗ trợ thiết kế và điều chỉnh kỹ thuật)

4.2 Landingpage Pro

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 3.000.000
 VAT: 3.300.000
Đơn vị: Landingpage
Landingpage cập nhật thông tin đầy đủ, design theo chuẩn, tối ưu các giao diện và trải nghiệm, kết nối tracking Google Ads, Facebook Pixel, Tikitok Ads và tối ưu các tracking chuyển đổi chuyên nghiệp

4.3 Landingpage Enterprise

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 15.000.000
 VAT: 16.500.000
Đơn vị:Landingpage
Hỗ trợ theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi, test A/B và theo dõi hỗ trợ trong 30 ngày sau khi bàn giao.

5. Sàn Thương Mại Điện Tử

5.1 Khởi tạo tài khoản sàn TMDT Shopee

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 1.000.000
 VAT: 1.100.000
Đơn vị: Shop/Sàn

5.2Khởi tạo tài khoản sàn TMDT Sendo

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 1.000.000
 VAT: 1.100.000
Đơn vị: Shop/Sàn

5.3Khởi tạo tài khoản sàn TMDT Lazada

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 1.000.000
 VAT: 1.100.000
Đơn vị: Shop/Sàn

5.4Khởi tạo tài khoản sàn TMDT Tiki

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 1.500.000
 VAT: 1.650.000
Đơn vị: Shop/Sàn

5.5Đăng sản phẩm trên Sàn TMDT

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 50.000
 VAT: 55.000
Đơn vị: Sản phẩm
4 Ảnh sản phẩm, tối ưu tìm kiếm SEO sản phẩm

5.6Omnichannel Sàn TMDT

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 10.000.000
 VAT: 11.000.000
Đơn vị: Shop
Tạo tài khoản trên 4 sàn và đăng 50 sản phẩm mỗi sàn

6. Xây dựng Website

6.1Hoàn thiện website Haravan

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 5.000.000
 VAT: 5.500.000
Đơn vị: Web
Hoàn thiện website theo tiêu chuẩn Onboarding Thương Mại Điện Tử

6.2Đăng sản phẩm trên Website Cơ bản

Phí (VNĐ)Chưa VAT: .000
 VAT: 11.000
Đơn vị: Sản phẩm
Sao chép sản phẩm từ một nguồn qua website Haravan

6.3Đăng sản phẩm trên Website PRO

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 50.000
 VAT: 55.000
Đơn vị: Sản phẩm
Đăng sản phẩm chuẩn SEO và điều chỉnh 4 hình ảnh sản phẩm vuông đúng chuẩn

6.4Hoàn thiện website Haravan + Sàn TMDT

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 15.000.000
 VAT: 16.500.000
Đơn vị: Shop
Gói hoàn thiện website Haravan + Sàn

7. Marketing Thuê Ngoài Cho Doanh Nghiệp

7.1Marketing Thuê Ngoài cho Thương Mại Điện Tử

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 15.000.000
 VAT: 16.500.000
Đơn vị: Doanh nghiệp
Gói 1.1 + 2.1 + 2.3 + 3.1

7.2Marketing Thuê Ngoài cho Doanh Nghiệp

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 15.000.000
 VAT: 16.500.000
Đơn vị:Doanh nghiệp
Gói 1.1 + 2.1 + 4.2 + 2.3 + 3.1

7.3Marketing Thuê Ngoài cho Bất Động Sản

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 15.000.000
 VAT: 16.500.000
Đơn vị: Doanh nghiệp
Gói 1.1 + 2.1 + 4.2 + 2.3 + 3.2

7.4 Marketing Thuê Ngoài cho F&B

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 15.000.000
 VAT:16.500.000
Đơn vị: Doanh nghiệp
Gói 1.1 + 2.1 + 4.2 + 2.3 + 3.3

7.5Marketing Digital Trọn Gói

Phí (VNĐ)Chưa VAT: 10.000.000
 VAT: 11.000.000
Đơn vị: Doanh nghiệp
Gói 1.1 + 2.1