Haravan Omnichannel

Giải pháp quản lý hợp nhất kinh doanh online và chuỗi cửa hàng

Dùng thử miễn phí 15 ngày >>

Haravan Omnichannel

Omnichannel 1 cửa hàng

899.000đ


tháng

Omnichannel 2 cửa hàng

1.099.000đ


tháng

Premium

Omnichannel 5 cửa hàng

3.099.000đ


tháng

Premium

Omnichannel 10 cửa hàng

5.000.000đ


tháng

Website bán hàng chuyên nghiệp - HaraWeb

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hiệu quả hơn trên facebook - HaraPage

Cửa hàng lớn

Cửa hàng lớn

Cửa hàng lớn

Cửa hàng lớn

Bán dễ dàng tại cửa hàng - HaraRetail

Retail Full

Retail Full

Retail Full

Retail Full

Liên kết Zalo, Adayroi, 5giay, Webtretho

Khách hàng được nhận diện khi mua hàng qua các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Khách hàng xem trước các cửa hàng còn hàng trước khi đến, đảm bảo còn hàng khi đến cửa hàng

Nhân viên kiểm tra cửa hàng còn hàng, điều phối giao hàng từ chi nhánh khác cho khách hàng trong trường hợp hết hàng

Tích lũy điểm từ doanh thu hợp nhất các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Chương trình khuyến mãi được áp dụng nhất quán các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Đặt hàng trên website, nhận hàng tại cửa hàng

Đặt hàng COD tại cửa hàng

Số lượng chi nhánh

12510

Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Mua hàng từ nhà cung cấp

Điều chỉnh kho, cập nhật tồn kho

Kiểm soát tồn kho liên tục và linh hoạt giữa các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Nhận diện khách hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Xem lịch sử mua hàng các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Tích lũy điểm đa kênh (Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng)

Phân nhóm hợp nhất khách hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giao hàng duy nhất cho các đơn hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý khuyến mãi duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý sản phẩm duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giá bán, giá vốn duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống báo cáo hỗ trợ quyết định từ dữ liệu hợp nhất các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Hạ tầng đặt tại cụm Server Premium

+ 1.500.000 VNĐ+ 1.500.000 VNĐ

IP riêng

Giao thức kết nối SSL

Cộng thêm 10 user

TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

10102050

899.000đ/tháng

Website bán hàng chuyên nghiệp - HaraWeb

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hiệu quả hơn trên facebook - HaraPage

Cửa hàng lớn

Bán dễ dàng tại cửa hàng - HaraRetail

Retail Full

Liên kết Zalo, Sendo, Zalora, Adayroi, 5giay, Webtretho

Khách hàng được nhận diện khi mua hàng qua các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Khách hàng xem trước các cửa hàng còn hàng trước khi đến, đảm bảo còn hàng khi đến cửa hàng

Nhân viên kiểm tra cửa hàng còn hàng, điều phối giao hàng từ chi nhánh khác cho khách hàng trong trường hợp hết hàng

Tích lũy điểm từ doanh thu hợp nhất các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Chương trình khuyến mãi được áp dụng nhất quán các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Đặt hàng trên website, nhận hàng tại cửa hàng

Đặt hàng COD tại cửa hàng

Số lượng kho

2

Số lượng chi nhánh

1

Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Mua hàng từ nhà cung cấp

Điều chỉnh kho, cập nhật tồn kho

Kiểm soát tồn kho liên tục và linh hoạt giữa các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Nhận diện khách hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Xem lịch sử mua hàng các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Tích lũy điểm đa kênh (Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng)

Phân nhóm hợp nhất khách hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giao hàng duy nhất cho các đơn hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý khuyến mãi duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý sản phẩm duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giá bán, giá vốn duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống báo cáo hỗ trợ quyết định từ dữ liệu hợp nhất các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Hạ tầng đặt tại cụm Server Premium

+ 1.500.000 VNĐ

IP riêng

Giao thức kết nối SSL

Cộng thêm 10 user

SỐ LƯỢNG USER

10

1.099.000đ/tháng

Website bán hàng chuyên nghiệp - HaraWeb

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hiệu quả hơn trên facebook - HaraPage

Cửa hàng lớn

Bán dễ dàng tại cửa hàng - HaraRetail

Retail Full

Liên kết Zalo, Sendo, Zalora, Adayroi, 5giay, Webtretho

Khách hàng được nhận diện khi mua hàng qua các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Khách hàng xem trước các cửa hàng còn hàng trước khi đến, đảm bảo còn hàng khi đến cửa hàng

Nhân viên kiểm tra cửa hàng còn hàng, điều phối giao hàng từ chi nhánh khác cho khách hàng trong trường hợp hết hàng

Tích lũy điểm từ doanh thu hợp nhất các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Chương trình khuyến mãi được áp dụng nhất quán các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Đặt hàng trên website, nhận hàng tại cửa hàng

Đặt hàng COD tại cửa hàng

Số lượng kho

8

Số lượng chi nhánh

2

Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Mua hàng từ nhà cung cấp

Điều chỉnh kho, cập nhật tồn kho

Kiểm soát tồn kho liên tục và linh hoạt giữa các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Nhận diện khách hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Xem lịch sử mua hàng các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Tích lũy điểm đa kênh (Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng)

Phân nhóm hợp nhất khách hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giao hàng duy nhất cho các đơn hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý khuyến mãi duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý sản phẩm duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giá bán, giá vốn duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống báo cáo hỗ trợ quyết định từ dữ liệu hợp nhất các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Hạ tầng đặt tại cụm Server Premium

+ 1.500.000 VNĐ

IP riêng

Giao thức kết nối SSL

Nhân sự hỗ trợ riêng

Cộng thêm 10 user

SỐ LƯỢNG USER

10

3.099.000đ/tháng

Website bán hàng chuyên nghiệp - HaraWeb

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hiệu quả hơn trên facebook - HaraPage

Cửa hàng lớn

Bán dễ dàng tại cửa hàng - HaraRetail

Retail Full

Liên kết Zalo, Sendo, Zalora, Adayroi, 5giay, Webtretho

Khách hàng được nhận diện khi mua hàng qua các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Khách hàng xem trước các cửa hàng còn hàng trước khi đến, đảm bảo còn hàng khi đến cửa hàng

Nhân viên kiểm tra cửa hàng còn hàng, điều phối giao hàng từ chi nhánh khác cho khách hàng trong trường hợp hết hàng

Tích lũy điểm từ doanh thu hợp nhất các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Chương trình khuyến mãi được áp dụng nhất quán các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Đặt hàng trên website, nhận hàng tại cửa hàng

Đặt hàng COD tại cửa hàng

Số lượng kho

20

Số lượng chi nhánh

5

Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Mua hàng từ nhà cung cấp

Điều chỉnh kho, cập nhật tồn kho

Kiểm soát tồn kho liên tục và linh hoạt giữa các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Nhận diện khách hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Xem lịch sử mua hàng các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Tích lũy điểm đa kênh (Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng)

Phân nhóm hợp nhất khách hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giao hàng duy nhất cho các đơn hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý khuyến mãi duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý sản phẩm duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giá bán, giá vốn duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống báo cáo hỗ trợ quyết định từ dữ liệu hợp nhất các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Hạ tầng đặt tại cụm Server Premium

IP riêng

Giao thức kết nối SSL

Nhân sự hỗ trợ riêng

Cộng thêm 10 user

SỐ LƯỢNG USER

20

5.000.000đ/tháng

Website bán hàng chuyên nghiệp - HaraWeb

Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hiệu quả hơn trên facebook - HaraPage

Cửa hàng lớn

Bán dễ dàng tại cửa hàng - HaraRetail

Retail Full

Liên kết Zalo, Sendo, Zalora, Adayroi, 5giay, Webtretho

Khách hàng được nhận diện khi mua hàng qua các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Khách hàng xem trước các cửa hàng còn hàng trước khi đến, đảm bảo còn hàng khi đến cửa hàng

Nhân viên kiểm tra cửa hàng còn hàng, điều phối giao hàng từ chi nhánh khác cho khách hàng trong trường hợp hết hàng

Tích lũy điểm từ doanh thu hợp nhất các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Chương trình khuyến mãi được áp dụng nhất quán các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Đặt hàng trên website, nhận hàng tại cửa hàng

Đặt hàng COD tại cửa hàng

Số lượng kho

Không giới hạn

Số lượng chi nhánh

10

Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Mua hàng từ nhà cung cấp

Điều chỉnh kho, cập nhật tồn kho

Kiểm soát tồn kho liên tục và linh hoạt giữa các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Nhận diện khách hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Xem lịch sử mua hàng các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Tích lũy điểm đa kênh (Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng)

Phân nhóm hợp nhất khách hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giao hàng duy nhất cho các đơn hàng từ các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý khuyến mãi duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý sản phẩm duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống quản lý giá bán, giá vốn duy nhất cho các kênh bán hàng Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

1 hệ thống báo cáo hỗ trợ quyết định từ dữ liệu hợp nhất các kênh Website - Facebook - Chuỗi cửa hàng

Hạ tầng đặt tại cụm Server Premium

IP riêng

Giao thức kết nối SSL

Nhân sự hỗ trợ riêng

Cộng thêm 10 user

SỐ LƯỢNG USER

50

Giải pháp tối ưu cho việc mở rộngthương hiệu

Đăng ký tư vấn

1900.636.099

Để được tư vấn gói giải pháp Premium

Hỗ trợ 7 ngày trong tuần với hotline 1900.636.099

Với hơn 100 nhân viên tư vấn trên mọi phương diện, không chỉ là hướng dẫn và xử lý các vấn đề từ Haravan, chúng tôi luôn mong cùng chia sẻ các kinh nghiệm giúp bạn bán được nhiều hàng hơn.

haravaner

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

TIN DÙNG BỞI HƠN 20.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.