Harapage - giải pháp kinh doanh bán hàng hiệu quả trên Facebook, Zalo

Tiếp cận khách hàng ngay lập tức bằng quản lý tập trung comment, inbox. Chi tiết về đơn hàng và kết nối vận chuyển.

Miễn phí trải nghiệm 15 ngày

( FULL TÍNH NĂNG )

phí hàng tháng

nhân

99.000đ


tháng

Cửa hàng nhỏ

199.000đ


tháng

Cửa hàng lớn

299.000đ


tháng

Cửa hàng lớn- nhiều page

599.000đ


tháng

Số lượng Fanpage

1 1 1 3

Thêm fanpage

Quản lý comment/Inbox fanpage

Tích hợp chat facebook trên website

Trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu

Tích hợp Zalo

Email tự động hàng ngày báo cáo số lượng comment/Inbox chưa phản hồi

Ẩn tất cả comment

Ẩn comment theo số điện thoại

Ẩn comment theo từ khóa

Tự động gắn nhãn comment theo từ khóa

Tự động gắn nhãn comment theo số điện thoại

Kiểm tra tồn kho nhanh sản phẩm khi trả lời chat/comment

Gửi nhanh hình sản phẩm

Gửi Link sản phẩm nhanh khi trả lời chat/comment

Phân loại khách hàng theo tag

Phân loại hội thoại theo keyword: nội dung khiếu nại, nội dung tiềm năng

Tạo đơn hàng nhanh tại màn hình trao đổi

Kiểm tra tồn kho nhanh khi tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng với sản phẩm tùy chọn

Tạo nhanh đơn hàng từ hình ảnh trong nội dung trao đổi

Xác nhận đặt hàng thành công qua facebook

Quy trình chuẩn xử lý đơn hàng

Định nghĩa riêng quy trình xử lý đơn hàng

Tạo đơn hàng manual

Chỉnh sửa thông tin giao hàng

Đặt lại đơn hàng từ đơn hàng gốc

Xác thực - Giao hàng - Xác nhận Thanh toán - Hủy

Comment nội bộ trên đơn hàng

Thao tác hàng loạt trên danh sách đơn hàng

Quản lý giao hàng tự vận chuyển

Kết nối nhiều nhà vận chuyển (Giaohangnhanh, ViettetPost, VNPost, Giaohangtietkiem, Proship, Flexship, Shipchung)

Gửi nhanh đơn hàng qua nhà vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực

Phân loại đơn hàng theo nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng

Theo dõi - kiểm soát tiền COD

Hỗ trợ kết nối với Website
(Harapage mở cổng kết nối với Website)

Hỗ trợ kết nối HaraRetail
(Harapage mở cổng kết nối với HaraRetail)

Hỗ trợ kết nối Multi Warehouse
(Harapage mở cổng kết nối với hệ thống quản lý đa kho đa chi nhánh - Multi Warehouse)

Chăm sóc quản lý 1 nơi

Cập nhật nhanh thông tin khách hàng

Xem lịch sử mua hàng

Tích hợp Email Marketing

Tích hợp SMS Marketing

Báo cáo doanh thu sản phẩm theo SKU

Báo cáo doanh thu sản phẩm theo nguồn truy cập

Báo cáo doanh thu đơn hàng theo vùng địa lý

Báo cáo doanh thu đơn hàng theo từng hình thức thanh toán

Báo cáo doanh thu đơn hàng theo nguồn truy cập

Báo cáo doanh thu đơn hàng theo từng khách hàng

Báo cáo doanh thu đơn hàng theo hình thức vận chuyển

Xử lý nhanh hàng nghìn inbox/comment từ Post quảng cáo trên Facebook

Số lượng Admin quản lý

2 5 5 10

99.000đ/tháng

Số lượng Fanpage

1

Thêm fanpage

KHÔNG MẤT ĐƠN HÀNG VÌ SÓT COMMENT/INBOX

Quản lý comment/Inbox fanpage

Tích hợp chat facebook trên website

Trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu

Tích hợp Zalo

Email tự động hàng ngày báo cáo số lượng comment/Inbox chưa phản hồi

Chống cướp đơn hàng

Ẩn tất cả comment

Ẩn comment theo số điện thoại

Kiểm soát nội dung xấu

Ẩn comment theo từ khóa

Phân luồng xử lý

Tự động gắn nhãn comment theo từ khóa

Tự động gắn nhãn comment theo số điện thoại

Phân loại khách hàng tiềm năng

Phân loại khách hàng theo tag

Phân loại hội thoại theo keyword: nội dung khiếu nại, nội dung tiềm năng

Hiển thị tồn kho khi chat/comment

Kiểm tra tồn kho nhanh sản phẩm khi trả lời chat/comment

Gửi nhanh hình sản phẩm

Gửi Link sản phẩm nhanh khi trả lời chat/comment

Quản lý giao hàng

Quản lý giao hàng tự vận chuyển

Kết nối nhiều nhà vận chuyển (Giaohangnhanh, ViettetPost, VNPost, Giaohangtietkiem, Proship, Flexship, Shipchung)

Gửi nhanh đơn hàng qua nhà vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực

Phân loại đơn hàng theo nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng

Theo dõi - kiểm soát tiền COD

Đặt hàng nhanh khi chat/comment

Tạo đơn hàng nhanh tại màn hình trao đổi

Kiểm tra tồn kho nhanh khi tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng với sản phẩm tùy chọn

Tạo nhanh đơn hàng từ hình ảnh trong nội dung trao đổi

Xác nhận đặt hàng thành công qua facebook

QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG CHUYÊN BIỆT CHO KINH DOANH ONLINE

Quy trình chuẩn xử lý đơn hàng

Định nghĩa riêng quy trình xử lý đơn hàng

Tạo đơn hàng manual

Chỉnh sửa thông tin giao hàng

Đặt lại đơn hàng từ đơn hàng gốc

Xác thực - Giao hàng - Xác nhận Thanh toán - Hủy

Comment nội bộ trên đơn hàng

Thao tác hàng loạt trên danh sách đơn hàng

Hỗ trợ bán hàng trên nhiều kênh

Hỗ trợ kết nối Website
(Harapage mở cổng kết nối với Website)

Hỗ trợ kết nối HaraRetail
(Harapage mở cổng kết nối với HaraRetail)

Hỗ trợ kết nối Multi Warehouse
(Harapage mở cổng kết nối với hệ thống quản lý đa kho đa chi nhánh - Multi Warehouse)

Tính năng hỗ trợ quyết định kinh doanh

Báo cáo sản phẩm

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo thanh toán

Báo cáo vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo nguồn truy cập

Server riêng ưu tiên

Server riêng xử lý hàng trăm nghìn inbox/comment

Đồng thời 1000 người cùng inbox/comment

Số lượng Admin quản lý

Số lượng Admin quản lý

2

199.000đ/tháng

Số lượng Fanpage

1

Thêm fanpage

KHÔNG MẤT ĐƠN HÀNG VÌ SÓT COMMENT/INBOX

Quản lý comment/Inbox fanpage

Tích hợp chat facebook trên website

Trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu

Tích hợp Zalo

Email tự động hàng ngày báo cáo số lượng comment/Inbox chưa phản hồi

Chống cướp đơn hàng

Ẩn tất cả comment

Ẩn comment theo số điện thoại

Kiểm soát nội dung xấu

Ẩn comment theo từ khóa

Phân luồng xử lý

Tự động gắn nhãn comment theo từ khóa

Tự động gắn nhãn comment theo số điện thoại

Phân loại khách hàng tiềm năng

Phân loại khách hàng theo tag

Phân loại hội thoại theo keyword: nội dung khiếu nại, nội dung tiềm năng

Hiển thị tồn kho khi chat/comment

Kiểm tra tồn kho nhanh sản phẩm khi trả lời chat/comment

Gửi nhanh hình sản phẩm

Gửi Link sản phẩm nhanh khi trả lời chat/comment

Đặt hàng nhanh khi chat/comment

Tạo đơn hàng nhanh tại màn hình trao đổi

Kiểm tra tồn kho nhanh khi tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng với sản phẩm tùy chọn

Tạo nhanh đơn hàng từ hình ảnh trong nội dung trao đổi

Xác nhận đặt hàng thành công qua facebook

QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG CHUYÊN BIỆT CHO KINH DOANH ONLINE

Quy trình chuẩn xử lý đơn hàng

Định nghĩa riêng quy trình xử lý đơn hàng

Tạo đơn hàng manual

Chỉnh sửa thông tin giao hàng

Đặt lại đơn hàng từ đơn hàng gốc

Xác thực - Giao hàng - Xác nhận Thanh toán - Hủy

Comment nội bộ trên đơn hàng

Thao tác hàng loạt trên danh sách đơn hàng

Cấu hình kết nối nhiều nhà vận chuyển

Quản lý giao hàng tự vận chuyển

Kết nối nhiều nhà vận chuyển (Giaohangnhanh, ViettetPost, VNPost, Giaohangtietkiem, Proship, Flexship, Shipchung)

Gửi nhanh đơn hàng qua nhà vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực

Phân loại đơn hàng theo nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng

Theo dõi - kiểm soát tiền COD

Hỗ trợ bán hàng trên nhiều kênh

Hỗ trợ kết nối Website
(Harapage mở cổng kết nối với Website)

Hỗ trợ kết nối HaraRetail
(Harapage mở cổng kết nối với HaraRetail)

Hỗ trợ kết nối Multi Warehouse
(Harapage mở cổng kết nối với hệ thống quản lý đa kho đa chi nhánh - Multi Warehouse)

Tính năng hỗ trợ quyết định kinh doanh

Báo cáo sản phẩm

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo thanh toán

Báo cáo vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo nguồn truy cập

Server riêng ưu tiên

Server riêng xử lý hàng trăm nghìn inbox/comment

Đồng thời 1000 người cùng inbox/comment

Số lượng Admin quản lý

Số lượng Admin quản lý

5

299.000đ/tháng

Số lượng Fanpage

1

Thêm fanpage

KHÔNG MẤT ĐƠN HÀNG VÌ SÓT COMMENT/INBOX

Quản lý comment/Inbox fanpage

Tích hợp chat facebook trên website

Trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu

Tích hợp Zalo

Email tự động hàng ngày báo cáo số lượng comment/Inbox chưa phản hồi

Chống cướp đơn hàng

Ẩn tất cả comment

Ẩn comment theo số điện thoại

Kiểm soát nội dung xấu

Ẩn comment theo từ khóa

Phân luồng xử lý

Tự động gắn nhãn comment theo từ khóa

Tự động gắn nhãn comment theo số điện thoại

Hiển thị tồn kho khi chat/comment

Kiểm tra tồn kho nhanh sản phẩm khi trả lời chat/comment

Gửi nhanh hình sản phẩm

Gửi Link sản phẩm nhanh khi trả lời chat/comment

Phân loại khách hàng tiềm năng

Phân loại khách hàng theo tag

Phân loại hội thoại theo keyword: nội dung khiếu nại, nội dung tiềm năng

Quản lý giao hàng

Quản lý giao hàng tự vận chuyển

Kết nối nhiều nhà vận chuyển (Giaohangnhanh, ViettetPost, VNPost, Giaohangtietkiem, Proship, Flexship, Shipchung)

Gửi nhanh đơn hàng qua nhà vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực

Phân loại đơn hàng theo nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng

Theo dõi - kiểm soát tiền COD

Đặt hàng nhanh khi chat/comment

Tạo đơn hàng nhanh tại màn hình trao đổi

Kiểm tra tồn kho nhanh khi tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng với sản phẩm tùy chọn

Tạo nhanh đơn hàng từ hình ảnh trong nội dung trao đổi

Xác nhận đặt hàng thành công qua facebook

QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG CHUYÊN BIỆT CHO KINH DOANH ONLINE

Quy trình chuẩn xử lý đơn hàng

Định nghĩa riêng quy trình xử lý đơn hàng

Tạo đơn hàng manual

Chỉnh sửa thông tin giao hàng

Đặt lại đơn hàng từ đơn hàng gốc

Xác thực - Giao hàng - Xác nhận Thanh toán - Hủy

Comment nội bộ trên đơn hàng

Thao tác hàng loạt trên danh sách đơn hàng

Hỗ trợ bán hàng trên nhiều kênh

Hỗ trợ kết nối Website
(Harapage mở cổng kết nối với Website)

Hỗ trợ kết nối HaraRetail
(Harapage mở cổng kết nối với HaraRetail)

Hỗ trợ kết nối Multi Warehouse
(Harapage mở cổng kết nối với hệ thống quản lý đa kho đa chi nhánh - Multi Warehouse)

Tính năng hỗ trợ quyết định kinh doanh

Báo cáo sản phẩm

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo thanh toán

Báo cáo vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo nguồn truy cập

Server riêng ưu tiên

Server riêng xử lý hàng trăm nghìn inbox/comment

Đồng thời 1000 người cùng inbox/comment

Số lượng Admin quản lý

Số lượng Admin quản lý

5

599.000đ/tháng

Số lượng Fanpage

3

Thêm fanpage

KHÔNG MẤT ĐƠN HÀNG VÌ SÓT COMMENT/INBOX

Quản lý comment/Inbox fanpage

Tích hợp chat facebook trên website

Trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu

Tích hợp Zalo

Email tự động hàng ngày báo cáo số lượng comment/Inbox chưa phản hồi

Chống cướp đơn hàng

Ẩn tất cả comment

Ẩn comment theo số điện thoại

Kiểm soát nội dung xấu

Ẩn comment theo từ khóa

Phân luồng xử lý

Tự động gắn nhãn comment theo từ khóa

Tự động gắn nhãn comment theo số điện thoại

Hiển thị tồn kho khi chat/comment

Kiểm tra tồn kho nhanh sản phẩm khi trả lời chat/comment

Gửi nhanh hình sản phẩm

Gửi Link sản phẩm nhanh khi trả lời chat/comment

Phân loại khách hàng tiềm năng

Phân loại khách hàng theo tag

Phân loại hội thoại theo keyword: nội dung khiếu nại, nội dung tiềm năng

Quản lý giao hàng

Quản lý giao hàng tự vận chuyển

Kết nối nhiều nhà vận chuyển (Giaohangnhanh, ViettetPost, VNPost, Giaohangtietkiem, Proship, Flexship, Shipchung)

Gửi nhanh đơn hàng qua nhà vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực

Phân loại đơn hàng theo nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng

Theo dõi - kiểm soát tiền COD

Đặt hàng nhanh khi chat/comment

Tạo đơn hàng nhanh tại màn hình trao đổi

Kiểm tra tồn kho nhanh khi tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng với sản phẩm tùy chọn

Tạo nhanh đơn hàng từ hình ảnh trong nội dung trao đổi

Xác nhận đặt hàng thành công qua facebook

QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG CHUYÊN BIỆT CHO KINH DOANH ONLINE

Quy trình chuẩn xử lý đơn hàng

Định nghĩa riêng quy trình xử lý đơn hàng

Tạo đơn hàng manual

Chỉnh sửa thông tin giao hàng

Đặt lại đơn hàng từ đơn hàng gốc

Xác thực - Giao hàng - Xác nhận Thanh toán - Hủy

Comment nội bộ trên đơn hàng

Thao tác hàng loạt trên danh sách đơn hàng

Hỗ trợ bán hàng trên nhiều kênh

Hỗ trợ kết nối Website
(Harapage mở cổng kết nối với Website)

Hỗ trợ kết nối HaraRetail
(Harapage mở cổng kết nối với HaraRetail)

Hỗ trợ kết nối Multi Warehouse
(Harapage mở cổng kết nối với hệ thống quản lý đa kho đa chi nhánh - Multi Warehouse)

Tính năng hỗ trợ quyết định kinh doanh

Báo cáo sản phẩm

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo thanh toán

Báo cáo vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo nguồn truy cập

Server riêng ưu tiên

Server riêng xử lý hàng trăm nghìn inbox/comment

Đồng thời 1000 người cùng inbox/comment

Số lượng Admin quản lý

Số lượng Admin quản lý

10

Giải pháp tối ưu cho việc mở rộngthương hiệu

Đăng ký tư vấn

1900.636.099

Để được tư vấn gói giải pháp Premium

Hỗ trợ 7 ngày trong tuần với hotline 1900.636.099

Với hơn 100 nhân viên tư vấn trên mọi phương diện, không chỉ là hướng dẫn và xử lý các vấn đề từ Haravan, chúng tôi luôn mong cùng chia sẻ các kinh nghiệm giúp bạn bán được nhiều hàng hơn.

haravaner

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi