pic_2

5giay Store

Cửa hàng trên diễn đàn đầu tiên

Bán hàng đơn giản và tiện lợi ngay trên diễn đàn mua bán hàng đầu Việt Nam với hơn 1 triệu thành viên

Thử ngay
ipad

Quản lý tồn kho tập trung

Bạn dễ dàng theo dõi và cập nhật về số lượng sản phẩm khi có người mua

Thông báo đơn hàng mới qua email

Ngay khi có người mua hàng, bạn lập tức nhận được email thông báo để nhanh chóng xử lý.

Đồng bộ đơn hàng

Không chỉ là 5giay store, bạn còn có thể quản lý đơn hàng từ các kênh website, Facebook store.

Giao diện thân thiện, tùy biến

Bạn dễ dàng chỉnh sửa giao diện 5giay Store theo ý bạn muốn

Giao diện thân thiện tùy biến

Trải nghiệm giao diện tuyệt vời.

Bạn có thể tùy ý chỉnh sửa giao diện 5giay store theo ý bạn muốn. Ngoài ra bạn có thể xem 5giay store trên mọi thiết bị

Thử ngay
pic_2
ipad

Vẫn xem topic 5giay của bạn

Và mua sắm ngay trên trang.

Người mua có thể xem thông tin tất cả sản phẩm và quyết định mua hàng nhanh chóng ngay trong topic đang xem

Thử ngay

Quản lý tồn kho.

Chuyên nghiệp và tập trung.

Giao diện quản lý dễ dàng theo dõi và cập nhật về số lượng sản phẩm.

Thử ngay
pic_2