Haravan ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

Haravan ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 2 bên Haravan và Đại học Công nghệ thông tin Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh được diễn ra vào sáng ngày 5/2/2018.

Mục đích của thỏa thuận nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi giữa 2 bên và mang đến những kiến thức thực chiến cùng các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Thương Mại Điện Tử.