Haravan ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

Haravan ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 2 bên Haravan và Đại học Công nghệ thông tin Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh được diễn ra vào sáng ngày 5/2/2018.

Mục đích của thỏa thuận nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi giữa 2 bên và mang đến những kiến thức thực chiến cùng các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Thương Mại Điện Tử.
TIN DÙNG BỞI HƠN 20.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.