Thêm Tính Năng Cập Nhật Ảnh Đại Diện Cho Nhiều Biến Thể Sản Phẩm

Thêm Tính Năng Cập Nhật Ảnh Đại Diện Cho Nhiều Biến Thể Sản Phẩm

Haravan vừa thêm tính năng Cập nhật ảnh đại diện cho nhiều biến thể sản phẩm. Mỗi biến thể sản phẩm, bạn có thể thêm những hình ảnh đại diện khác nhau. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho những sản phẩm có nhiều phiên bản (màu sắc, kích cỡ...) khác nhau.

Vui lòng để đến Sản phẩm --> Sản phẩm có nhiều phiên bản để xem thêm về tính năng này.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.