[31/01/18] Thêm Thông Tin Trên Email Xác Nhận Giao Hàng

[31/01/18] Thêm Thông Tin Trên Email Xác Nhận Giao Hàng

Email xác nhận giao hàng sẽ được bổ sung thêm các biến:

- Customer.first_name

- Customer.last_name

- Customer.name

Việc bổ sung các biến này sẽ hỗ trợ hiển thị đầy đủ thông tin Họ và Tên khách mua hàng.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.