[31/01/18] Meta Description Tăng từ 160 Lên 320 Ký Tự

[31/01/18] Meta Description Tăng từ 160 Lên 320 Ký Tự

Google vừa có thay đổi chính thức về thẻ Meta Description (mô tả trang) từ 160 lên 320 ký tự. Thẻ meta description đóng 1 vai trò khá quan trọng trong việc giúp người dùng sẽ nhìn thấy những gì về bạn trên kết quả tìm kiếm và ảnh hưởng ít nhiều đến CTR (Tỷ lệ click).


Tất cả các trang trong hệ thống Haravan (Trang nội dung, blog, sản phẩm, nhóm sản phẩmphẩm, cấu hình web...) nâng độ dài ký tự từ 160 lên 320 ký tự.

Các bạn xem cập nhật phần mô tả trang ở mục SEOTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.