Harapage Tự Động Gửi Tin Nhắn về Trạng Thái Vận Chuyển Đơn Hàng

Harapage Tự Động Gửi Tin Nhắn về Trạng Thái Vận Chuyển Đơn Hàng

Đối với đơn hàng tạo từ Harapage, Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn Messenger cho người mua hàng về trạng thái vận chuyển của đơn hàng khi có thay đổi.

- Đang giao hàng.

- Đã giao 

- Huỷ

- Chuyển hoàn.

- Không gặp kháchTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.