[31/01/18] Bổ Sung Tính Năng Tạo Chương Trình Khuyến Mãi

[31/01/18] Bổ Sung Tính Năng Tạo Chương Trình Khuyến Mãi

Ngoài áp dụng khuyến mãi theo 

- Sản phẩm

- Nhóm sản phẩm

Bạn có thể tạo khuyến mãi theo "Biến thể"

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi theo Biến thể sẽ không giống như khuyến mãi Mã coupon cho biến thể.  Sẽ không có trường hợp áp dụng khuyến mãi Biến thể theo VND chọn áp dụng:

- Một lần trên một đơn hàng

- Cho từng mặt hàng trong giỏ hàngTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.